Illustrator Pathfinder Kullanımı Şekil Oluşturucu

Illustrator Pathfinder Kullanımı Şekil Oluşturucu

Illustrator programında, vektör nesnelerini çeşitli yollardan bir araya getirerek şekiller oluşturabilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkan yollar veya şekiller, yolları bir araya getirmekte kullandığınız yönteme göre değişir.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirmek için Yol Bulucu panelini açmalıyız.

Window > Phatfinder

http://blog.tolgakadakal.com/Upload/1.jpg

 

SHAPE MODES

Unite: Kesişen objeleri birleştirerek yeni bir obje oluşturur.

Minus Front: Üsteki şekil altakini delerek yeni bir obje oluşturur.

Intersect: Kesişen objelerin sadece birleşim alanının yeni bir objeye dönüştürür.

Exclude: Objelerin kesişen noktasını oyarak yeni bir obje oluşturur.

 

 

PATHFINDERS

Divide: Objelerin dolgu yüzey bileşenlerini ayırır.


Trim:Dolgulu bir objenin gizli olan kısmını kaldırır. Dış hatları kaldırır ve aynı renkten olan objeleri birleştirmez.


Merge: Dolgulu olan bir objenin gizli olan kısmını kaldırır. Dış hatları kaldırır ve aynı renkte dolgulu olan bitişik veya çakışan objeleri birleştirir.

Not:Trim Komutu ile Merge komutu arasındaki fark Trim alta kalan, aynı renkten olan ve çakışan objeleri birleştirmezken Merge bu işlemi birleştirerek sonuçlandırır.


Crop: Alttaki obje veya objelerin en üsteki objeninin sınırları boyunca silinerek yeni objeler elde ederiz.


Outline: Bir objeyi bileşen çizgi parçalarına veya kenerlarına böler.


Minus Back: Altaki obje veye objeler üstekini delerek yeni bir obje oluşturur.

Bu işlemleri efekt olarak vermek isterseniz uygulamak istediğiniz objeleri gruplandırıyorsunuz daha sonra menü çubuğundan Effect > Phatfinder özelliklerini kullanabilirsiniz.

Yorumlar

Yorum Yap